Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Advertisement

Diketahui (fog)(x) = 3x + 1, f(x) = x – 2. Tentukan rumus g(x) dan g(–2)

Diketahui (fog)(x) = 3x + 1, f(x) = x – 2. Tentukan rumus g(x) dan g(–2)!

Jawab:
(fog)(x) = 3x + 1
f(g(x)) = 3x + 1
g(x) – 2 = 3x + 1
g(x) = 3x + 3
g(-2) = 3(-2) + 3 = -6 + 3 = -3